Történetünk

“Az igazi iskola túllép a saját kerítésén Szavát messze vidékeken is meghallják.”
(MÓRICZ ZSIGMOND)

Iskolánk 2011-ben ünnepelte 125. születésnapját.
Az iskola alakulásai, változásai az ország sajátos mezőgazdasági oktatási igényeihez kapcsolódik, múltja összefonódik az agrárjellegű megye lépéseivel.
A jelen évtizedei meggyorsították ezt a fejlődést, és jelentős szerephez juttatták az agrároktatást Somogyban.

Most következzék az iskola múltjából pár fontosabb momentum:
1886: Az első szakmai iskola, a somogyszentimrei földmíves iskola megnyitása, ahol a tanulmányi idő két év volt, a szakmai tárgyak: földművelés, növénytermesztés, szőlészet, állattenyésztés és ápolás, kisgazdaságok berendezése.
1929. évtől Somogyszentimre Magyar Királyi Mezőgazdasági Szakiskola néven szerepelt, és ez alatt az idő alatt a szakmai tárgyak száma kb. a háromszorosára bővült. 1927 és 1932 között 5 tanfolyamot szerveztek a néptanítók szakmai továbbképzése érdekében.
1935-ben a bérleti szerződés lejárt, és az iskola megszűnt. Ugyanezen év őszén Kaposváron a Cseri út 10/a, b, és c, szám alatt alakult meg (az előző jogutódjaként) a Kaposvári Magyar Királyi Téli Gazdasági Szakiskola és Mezőgazdasági Szaktanácsadó Állomás. A felszabadulás után a Téli Gazdasági Iskola középfokú intézménnyé alakult át.
1949-től a mezőgazdasági középiskola önállóan fennmaradt, és működött különböző neveken a továbbiakban.
Az iskola 1946 tavaszáig szovjet katonák szállásául szolgált, épületeit 1947 őszén kapta vissza a város és a középiskola megkapta a Kossuth tér 2. szám alatti épületet, bár a földszinten működő rendőrőrs tevékenységével nehezítette az iskola mindennapjait.
1964-ig az iskola eredeti formájában szolgálta az oktatást, ebbe belejátszott az a tény is, hogy közben műemlékké nyilvánította a város.
1952-től 1971-ig 568 tanuló tett képesítő vizsgát, ami átlagosan 30 tanulót jelentett évente. A 4 éves technikumba 1954 és 1967 között 601 tanuló iratkozott be.
1961-ben a tanulmányi versenyen már országos első helyezettje is volt az iskolának. A KISZ hétvégeken rendszeresen szervezett társadalmi munkát a közeli termelőszövetkezetben vagy a tangazdaságban, melyből a befolyó pénzt a tanulók a kirándulások költségeire fordíthatták.
A Kossuth téri épület 1964-ig szolgálta a középfokú oktatást. Ez év őszén Dénesmajorban elkészült a Felsőfokú Technikum új oktatási épülete és kollégiuma, amely a középfok számára is megoldotta az oktatást.
Ez az épület 1971-ig adott helyet a középiskolának, ekkorra készült el az új, a jelenlegi épület a 8 osztály számára, amely már szakközépiskolaként működött. Tanulóink 1972-ben érettségiztek első ízben szakközépiskolai rendszerben. A tanulók átlageredménye 3,1 lett.
Az 1972-es oktatáspolitikai határozat a szakmunkásképzés fontosságát helyezte a célkitűzések központjába azon elgondolások alapján, hogy az üzemekből hiányzott a tulajdonképpeni szakképzett munkaerő.
Az 1976/77-es évben kapta meg iskolánk a határozatot, hogy szakmunkásképzést folytató szakközépiskolává alakul, állattenyésztő és állategészségőr szakon indít képzést 1979-ben.