Szakgimnázium

A szakgimnázium – a gimnáziumi érettségivel azonos érettségit – és szakmai végzettséget egyaránt biztosít. A képzés két szakaszból áll, a képzési idő 4+1 év.A nyolcadikos tanulóknak a mezőgazdaság területén kínálunk tanulási lehetőséget.

Az első négy évben az általános műveltséget megalapozó – közismereti – tantárgyakat, illetve az ágazatnak megfelelő szakmai tantárgyakat tanulnak a diákok. A negyedik év a gimnáziumi érettségivel egyenrangú érettségi vizsgával zárul, amelyben a 4 kötelező közismereti tantárgy (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv) mellett az ötödik kötelező vizsgatárgy a szakmai tantárgy. (Az öt kötelező tantárgy mellett a tanuló választásának, továbbtanulási szándékainak megfelelően további tantárgyakból is lehet érettségi vizsgát tenni.)

A szakmai érettségi vizsga esetében is közép, illetve emelt szinten vizsgázhatnak a tanulók, vagyis a szakmai érettségi emelt szintű teljesítése ugyanúgy többletpontokat jelent a felvételinél, mint a közismereti tantárgyak esetében.

A szakmai érettségi szakmai végzettséget is ad, a 34 621 03-as számú Állattartó szakmunkás megnevezésű OKJ-s szakmát.

Az érettségi vizsga megszerzése után a tanuló az alábbi lehetőségek között választhat

  • A megszerzett szakmai érettségi végzettséggel munkába áll.
  • Felsőoktatási intézményben tovább tanul.
  • Az iskolában elvégzi a +1 (ötödik) évfolyamot és az ágazatnak megfelelő OKJ* végzettséget szerez. A felsőoktatásban tovább tanulni az ötödik év elvégzése után is lehet. A végzettség megszerzése a szakirányú továbbtanulásnál többletpontokat jelent.

A második – iskolarendszerben megszerzett – OKJ-s szakma is ingyenes. Így lehetőség van iskolánkban az első szakma megszerzése után egy – az iskola képzési kínálatában szereplő – szakma megszerzésére is.